Sứ mệnh-Tầm nhìn

Sứ mệnh
  • Mang lại lợi thế cạnh tranh trong nghành Dịch vụ Sản xuất Điện tử & Sản phẩm sáng tạo tiên tiến đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng.
  • Hướng tới sự phát triển hoàn thiện, sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc cho người lao động.
  • Sản xuất hiệu quả và cải tiến.
  • Công bằng và tôn trọng
  • Bình đẳng và sức khỏe.
  • Môi trường làm việc thân thiện và an toàn.
Tầm nhìn
  • Là một đối tác đồng hành chiến lược trong chuỗi mang lại giá trị của Khách hàng