Lịch sử phát triển

1977: Thành lập nhà máy sản xuất đồ chơi cho thị trường Mỹ tại Trung Quốc.
1999: Nhà máy Việt Nam được thành lập vào tháng 11 và bắt đầu với vai trò là Nhà thầu phụ cho M/ACOM.
2001: Bắt đầu phát triển tại thị trường Nhật Bản với các sản phẩm là đồ chơi phục vụ cho mục đích giáo dục, đào tạo.
2002: Phát triển Máy hàn tự động mang lại hiệu quả tốt hơn và thay thế cho việc hàn bằng tay.
2003: Nhà máy tại Việt Nam đạt được chứng nhận HTQLCL  ISO 9001 và 80% sản phẩm RF được sản xuất bằng cách hàn hồ quang.
2005:  Việc sản xuất tại nhà máy Trung Quốc đã được chuyển sang chiến lược thuê bên ngoài.
2006:  Nhận được 8 bằng sáng chế cho Máy Hàn welding & Giải thưởng của Hiệp hội Sản xuất Trung Quốc của HongKong. Bắt đầu đưa Máy hàn vào tiếp cận thị trường Trung Quốc và Nhật Bản.
2007:  Nhà máy tại Việt Nam được cấp chứng nhận ISO 14000 và được áp dụng 6-Sigma
2009:  Thiết kế thành công các chủng loại sản phẩm Air Coils & được cung cấp ra thị trường.
2011:  Áp dụng Sản xuất Tinh gọn LEAN tại Nhà máy Việt Nam.
2012:  Bắt đầu sản xuất sản phẩm Skyworks RF.
2014/ 2015:  Bắt đầu sản xuất sản phẩm lõi Ferrite Core của Trans-Tech.
2016:  Phát triển thành công ứng dụng Micro Inductor RF.