Tuyển dụng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty TNHH Year 2000 chúng tôi là Công ty Chuyên sản xuất gia công linh kiện điện tử với 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Hiện nay Công Ty TNHH Year 2000 cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:
VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
+ Số lượng: 01 người (nam)
1. YÊU CẦU:
 Nam từ 22 – 30 tuổi
 Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến Điện tử.
 Có sức khỏe tốt.

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Công ty TNHH Year 2000 chúng tôi là Công ty Chuyên sản xuất gia công linh kiện điện tử với 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Hiện nay Công Ty TNHH Year 2000 cần tuyển nhân sự cho vị trí sau:
VỊ TRÍ : NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (Kỹ sư điện tử)
+ Số lượng: 01 người (nữ)
Công việc thực hiện: Thử nghiệm, cải tiến sản xuất, phân tích hàng hư, mã hàng mới (Linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông, bo mạch, ..), theo dõi làm việc với khách hàng, nhà cung cấp, các báo cáo liên quan.

TUYỂN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Công ty TNHH Year 2000 chúng tôi là Công ty Chuyên sản xuất gia công linh kiện điện tử với 100% vốn đầu tư của nước ngoài. Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công Ty TNHH Year 2000 cần tuyển bổ sung nhân sự cho vị trí sau:
VỊ TRÍ: QUẢN LÝ SẢN XUẤT
+ Số lượng: 01 người (Nam)