Cuộn Cảm


 1. Cuộn cảm  Air Coil


Ứng dụng:
 • Cuộn dây này được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng điện tử.
 • Cuộn cảm Y2K được sản xuất tại một cơ sở có chứng nhận ISO 9001
 • Dựa theo tiêu chuẩn IPC hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Tính năng:
 • Tuân thủ RoHS.
 • Hiệu suất cao, chi phí thấp.
 • Kích thước nhỏ.
 • Thích hợp cho các ứng dụng tần số cao.
 • Hệ số Q cao.
 • Tiếp xúc bề mặt tốt và độ nhạy độ ẩm thấp.

2. Micro Inductors

Ứng dụng:
 • Băng rộng và tần số cao.
 • Bias Tee Circiuts.
 • Mạch phát / thu quang học.
 • Thiết bị tần số vô tuyến.
Tính năng:
 • Tần suất hoạt động: 500KHZ - 40GHz.
 • Low insertion loss.
 • Excellent Return Loss.
 • Thay thế chuỗi cuộn cảm mắc nối tiếp.