Chứng nhận - Giải thưởng

 

  • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001: 2015.
  • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001: 2015.
  • CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH GỌN LEAN.  • GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ MÁY